Ohjauspalvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessimuotoinen, säännöllisistä tapaamisista koostuva toimintamuoto, jossa käsitellään työnohjattavan työhön liittyviä asioita. Työnohjauksen sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä työnohjattava haluaa käsiteltävän; työnohjauksessa voidaan tutkiskella, arvioida ja kehittää omaa työtä sekä tulkita ja jäsennellä omaan työhön, työyhteisöön tai rooliin liittyviä tunteita.

Työnohjausta vetää työyhteisön ulkopuolinen työnohjaaja. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita, neuvoja tai arvioita; sen sijaan hän auttaa ohjattavaa löytämään omia ratkaisujaan pulmiin. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai työyhteisöohjausta. Työnohjauksessa työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus; hän ei saa kertoa työnantajalle tietoja ohjauksessa käsitellyistä asioista ilman ohjattavan suostumusta.

Yksilö- ja ryhmäohjaus

Yksilö- tai ryhmäohjaus ohjaus koostuu vastavuoroisesta keskustelusta, jossa kysymyksillä autetaan ohjattavaa/ ohjattavia löytämään ratkaisuja pulmiinsa. Ohjauksessa tarkastellaan omia käyttäytymismalleja sekä käyttäytymisen vaikutusta toisiin ihmisiin. Ohjauksessa käsitellään ohjattavan / ohjattavien toiveiden mukaan eri osa-alueita, esimerkiksi työelämää tai ihmissuhteita. Ohjauksen tavoitteena on ymmärtää sekä omaa että toisten käyttäytymistä paremmin, oppia käsiteltävistä teemoista ja lisätä itsetuntemusta.

Osallistumalla ohjaukseen saat:

  • Uusia näkökulmia omaan toimintaan.
  • Uusia toimintamalleja selviytymiseen.
  • Voimaantumista.
  • Lisää itsetuntemusta.
  • Keinoja uupumuksen hallintaan.
  • Eväitä itsesi kehittämiseen.
  • Lisää itseluottamusta.

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu

Hellun VaraVoima Ky tarjoaa ammatillista tukihenkilöpalvelua nuoruusikäisille lastensuojelun avohuollon asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille sekä muille erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on kuntouttavaa, nuorelle räätälöityä, tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä. Sovimme aina palvelun ostajan ja tuettavan kanssa tarkemmin palvelun sisällöstä kuten tapaamistiheydestä, tukityön kestosta ja tavoitteista.

 Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla varmistetaan aiemmin opitun siirtyminen taidoiksi nuoren itsenäiseen elämään ja annetaan tarvittava tuki uusissa tilanteissa. Tukihenkilötoiminta toteutetaan henkilökohtaisten tapaamisten, puhelinkeskustelujen, sähköpostin ja tekstiviestien avulla. Tukihenkilötoimintaan voidaan sisällyttää myös puhelin- /tekstiviestipäivystys.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on työhönvalmentajan tukema avoimille työmarkkinoille tähtäävä työllistymisprosessi. Työhönvalmennuspalvelua hankkivat henkilöasiakkailleen TE-toimistot, työvoiman palvelukeskukset ja eläkevakuutusyhtiöt.

Psykoterapia

Psykoterapiassa mielenterveysongelmia ja elämän kriisejä hoidetaan keskustelujen avulla. Usein syynä terapiaan hakeutumiseen ovat ahdistus, masennus, pelkotilat tai ongelmat ihmissuhteissa. Kelan kuntoutuksena Kela korvaa osan psykoterapeutin palkkioista.

Hellun VaraVoima laajentaa palveluitaan psykoterapia-palveluihin vuonna 2014.
Voit jo nyt ottaa yhteyttä ja kysyä opiskelijatyö-mahdollisuutta!

 

 

Ota yhteyttä